Bittencourt, Thiago. 2022. “Machado: Sob O Signo Da Antropofagia”. Leitura 1 (74):101-14. https://seer.ufal.br/index.php/revistaleitura/article/view/14018.